Kontaktujte nás

EVZ servis s.r.o.
Dvorecká 31
620 00 Brno
Česká republika

Telefón : +420 774 722 350
E-mail: info@evzservis.cz

IČ: 29228620
DIČ: CZ29228620

Spoločnosť je registrovaná Krajským obchodným súdom v Brne, značka : oddiel C , vložka 67107

Prevádzka
Dvorecká 31
620 00 Brno