Náhradné filtračné vložky a VZT komponenty pre všeobecnú vzduchotechniku

Filtračné vložky a kazety

 

Kapsové filtre do klasickej vetracej VZT

 

Dodáme podľa vzoru alebo požiadavky zákazníka v požadovanej kvalite a triede filtrácie.


Vreckové filtre, filtračné rukávce a hadice pre priemyslovú vzduchotechniku a odprašovanie

 

Dodáme podľa vzoru alebo požiadavky zákazníka v požadovanej kvalite, tvare a triede filtrácie.


Filtračné kartuše a filtračné kazety z rôznych druhov filtračného média pre použitie ako hrubá predfiltrácia tak i jemná sekundárna.

 

Dodáme podľa vzoru alebo požiadavky zákazníka v požadovanej kvalite, tvare a triede filtrácie.


Potrubné a klampiarske tvarové diely

 

Dodáme podľa zadania a požiadavky zákazníka všetky tvarové a špeciálne diely. Zhotovenie prevážne z pozinkovaného plechu.